IV Konferencja Młodych Chemików Sądowych 2019
(31.05-1.06.2019 Instytut Chemii UwB)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy na IV Konferencję Młodych Chemików Sądowych. Miejscem Konferencji będzie Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, zlokalizowany przy ul. K. Ciołkowskiego 1K w Białymstoku.

Organizatorami konferencji są: Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, CLKP w Warszawie, Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem Konferencji Młodych Chemików Sądowych jest integracja studentów i absolwentów kierunku i specjalizacji chemia sądowa i kryminalistyczna oraz specjalistów i naukowców z zakresu toksykologii i kryminalistyki. Szczególny nacisk podczas spotkania będzie położony na inspirację do współpracy różnych środowisk naukowych i rozwijanie pasji do nauki wśród młodych ludzi w zakresie chemia sądowej i kryminalistyki.

Zgromadzone audytorium stworzy możliwość prowadzenia wymiany poglądów i stanie się inspiracją do projektowania i realizowania nowych prac badawczych. Zostaną również zaproponowane wystawy firmowe i warsztaty praktyczne, na których młodzi Chemicy Sądowi będą mieć możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą, którą dysponuje Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Alina T. Dubis

Patronat Medialny:

© 2019 Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku