IV Konferencja Młodych Chemików Sądowych 2019
(31.05-1.06.2019 Instytut Chemii UwB)

Kontakt: tel. +48 85 7388071; e-mail: kmchs4@uwb.edu.pl

dr hab. Alina T. Dubis
Instytut Chemii
Uniwersytet w Białymstoku
ul. K. Ciołkowskiego 1K
15-245 Białystok
pokój: 1079
tel.  +48 857388034, mobile: +48 600447773
e-mail: alina@uwb.edu.pl

dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny
Pracownia Chemii Sądowej
Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
tel. 12 686 2408
e-mail: chemiasadowa@uj.edu.pl

dr Marcin Zawadzki
Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego
Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4
50-345 Wrocław
e-mail: marcin.zawadzki@umed.wroc.pl

 

Miejsce konferencji: Instytut Chemii, ul. K. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok

© 2019 Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku