IV Konferencja Młodych Chemików Sądowych 2019
(31.05-1.06.2019 Instytut Chemii UwB)

Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, przewodnicząca komitetu naukowego,
 • insp. Adam Frankowski, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie,
 • dr Robert Bachliński, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie,
 • podinsp. Robert Kruszewski, Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku,
 • dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, Pracownia Chemii Sadowej, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński ,
 • dr n.med. Marcin Zawadzki, Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. Joanna Karpińska, Instytut Chemii Uniwersytet w Białymstoku,
 • dr hab. Aneta Petelska, Instytut Chemii Uniwersytet w Białymstoku,
 • dr hab. Alina T. Dubis, Instytut Chemii Uniwersytet w Białymstoku

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Alina T. Dubis, przewodnicząca komitetu organizacyjnego,
 • dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, Pracownia Chemii Sadowej, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński,
 • dr hab. Aneta Petelska, Instytut Chemii Uniwersytet w Białymstoku,
 • dr Beata Kalska-Szostko, Instytut Chemii Uniwersytet w Białymstoku,
 • dr Jolanta Magnuszewska, Instytut Chemii Uniwersytet w Białymstoku,
 • dr Joanna Kotyńska, Instytut Chemii Uniwersytet w Białymstoku,
 • mgr Katarzyna Janicka, Instytut Chemii Uniwersytet w Białymstoku,
 • mgr Paulina Laszuk, Instytut Chemii Uniwersytet w Białymstoku,
 • Magdalena Grodzka,
 • Magdalena Dobosz,
 • Kacper Makarewicz,
 • Aleksandra Arning,
 • Weronika Straszecka

© 2019 Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku