IV Konferencja Młodych Chemików Sądowych 2019
(31.05-1.06.2019 Instytut Chemii UwB)

Harmonogram IV KMChS


31.05.2019 r. piątek, sala 2044
8:00 – 9:00	Rejestracja uczestników konferencji
9:00 – 11:05	Obrady
11:05 – 11:20	Przerwa kawowa
11:20 – 12:20	Warsztaty, firma Metrohm
12:20 – 12:40	Prezentacja firmy Metrohm
12:40 – 13:40	Lunch
13:40 – 15:20	Obrady
15:20 – 16:20	Warsztaty firmy Renishaw
16:20 – 17:00	Sesja posterowa/Przerwa kawowa
17:00 – 17:30	Zwiedzanie Instytutu Chemii 
17:30 – 19:00	Spektakl - Uniwersyteckie Centrum Kultury, Kampus UwB
1.06.2019 r. sobota, sala 2044
8:30 – 10:45	Obrady
10:50 – 11:05	Przerwa kawowa
11:05 – 12:50	Obrady
12:50 – 13:30	Lunch
13:30 – 14:50	Obrady
15:00 – 15:20	Zakończenie konferencji i rozdanie nagród dla najlepszych Młodych Prelegentów

 

Materiały konferencyjne do pobrania

© 2019 Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku