IV Konferencja Młodych Chemików Sądowych 2019
(31.05-1.06.2019 Instytut Chemii UwB)

Zapraszamy do udziału i rejestracji w Konferencji! Proszę wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go na adres e-mail: kmchs4@uwb.edu.pl

Uczestników, pragnących przedstawić wyniki swoich badań w formie posteru lub komunikatu ustnego prosimy o przygotowanie streszczenia wystąpienia i przesłanie go także na adres: kmchs4@uwb.edu.pl

Każdy uczestnik Konferencji może zaproponować jedno wystąpienie ustne.

Nadesłane streszczenia zostaną umieszczone w książce streszczeń, dostępnej na stronie konferencji. Prosimy o przygotowanie streszczeń wg poniższych wzorów. Dopuszczalnym formatem streszczenia jest .docx. Ze względu na różnice w pracy edytorów tekstu, zalecanym oprogramowaniem jest Microsoft Word w wersji, co najmniej 2010.

Formularze rejestracyjne i streszczenia należy przesyłać do 30 kwietnia 2019 r. Informację o akceptacji zgłoszenia prześlemy do 7 maja 2019 r.

Udział studentów, doktorantów i zaproszonych Gości w Konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa studentów i doktoranów jest przesłanie stosownego zaświadczenia z Uczelni (skan) i rekomendacji opiekuna - pracownika naukowego.

Abstrakt - wzór praca doświadczalna

Abstrakt - wzór praca przeglądowa

Formularz zgłoszeniowy

© 2019 Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku