IV Konferencja Młodych Chemików Sądowych 2019
(31.05-1.06.2019 Instytut Chemii UwB)

Sponsorzy:

© 2019 Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku